Serneke bygger 107 lägenheter för HSB i Malmö

2018-03-01

Serneke har tecknat avtal med HSB i Malmö om att bygga 107 lägenheter i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö. Ordern är värd omkring 158 miljoner kronor.

Serneke ska som totalentreprenör producera 107 lägenheter fördelade på två fastigheter i en del av Sorgenfri som tidigare varit ett småskaligt industriområde och som nu formas till nya bostadskvarter.

På fastigheten Spiggan 1 ska 55 bostadsrätter byggas för brf Konduktören. På Spiggan 2 är det 52 hyresrätter som ska produceras. Projektet omfattar även byggnation av källare och garage under båda fastigheterna.

– Serneke har i över ett års tid samverkat med HSB och projekterat fram bygglovshandlingar som mynnat ut i detta intressanta projekt där vi som entreprenörer fått vara med och påverka i ett väldigt tidigt skede. Jag tror på denna typen av upphandlingar som gynnar samtliga inblandade parter, säger Rachad Azar, arbetschef för Serneke Bygg.

 – Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i projektet som leder till fler bostäder till HSB:s medlemmar och bosparare. Projektutvecklingen i Sorgenfri har skett under längre tid och vi är glada över att spaden inom kort kommer i marken, säger Pernilla Nevsten Regionchef HSB ProjektPartner region Syd.

Byggstart sker under våren 2018 och inflyttning är beräknad till slutet av 2020.

Ordervärdet på cirka 158 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 2018.

Rachad Azar

  • Verksamhetsutvecklingschef, Syd
  • Östergatan 18, 211 25 Malmö
  • 0709-90 49 32

Nyheter

Börsmeddelanden