Serneke bygger 28 radhus i Allarp

2022-01-19

Serneke och Högkvarteret Förvaltning och Projektutveckling AB har tecknat totalentreprenadkontrakt för byggnation av projekt Havsängen bestående av 28 bostadsrättslägenheter i radhusform i Allarp i Laholms kommun. Ordervärdet uppgår till cirka 54 miljoner kronor.

Serneke och Högkvarteret Förvaltning och Projektutveckling AB har i samverkan arbetat fram ett bostadsprojekt som innefattar nybyggnation av 28 bostadsrättslägenheter i radhusform i Allarp i Laholms kommun. Nästa steg i projektet har nu tagits och ett totalentreprenadavtal är tecknat för byggnationen. I kontraktet ingår även utförande av markplanering och yttermiljö samt uppförande av komplementbyggnader.

De 28 radhusen blir cirka 109 kvadratmeter vardera fördelat på två plan med stort fokus på öppna gemensamma ytor på bottenplan med en rumshöjd på tre meter. Husen förses med stora glaspartier mot baksidan och sandgrå träfasad. Med färgsättning och arkitektonisk utformning vill arkitekten återspegla och förena områdets karaktär i en klassisk nordisk trähusarkitektur.

Allarp ligger strategiskt bra med närhet till både natur och hav samt bra förbindelser genom E6:an och Båstad tågstation. Radhusen ligger som en övergång mellan Allarps småskaliga bebyggelse i söder och naturparken i norr. I området kommer det att finnas ett varierat bostadsutbud med nya bostäder, äldreboende, förskolor och skola.

– Det är väldigt glädjande att vi tillsammans med Högkvarteret lyckats utveckla ett effektivt, arkitektoniskt tilltalande och bra projekt som nu lett till avtal. Samarbetet med Högkvarteret, som är en ny samarbetspartner, har fungerat väldigt bra där fokus hela tiden legat på projektets värden. Vi ser fram emot att komma i gång, säger Karl Wetterlund, arbetschef Serneke.

 – Vi är glada över att landa detta samarbete med Serneke och att komma igång med arbetet med BRF Havsängen. Högkvarteret kommer tillsammans med Serneke att skapa ett tilltalande och attraktivt boende i det expansiva området Allarp. Detta är vårt tredje projekt i Allarp och första tillsammans med Serneke, där vi ser fram emot ett starkt och härligt samarbete, säger Filip Nylin på Högkvarteret AB.

Projekteringsarbeten startar omgående och markarbeten och schaktning beräknas påbörjas våren 2022.  Radhusen beräknas stå klart under tredje kvartalet 2023. Den totala avtalssumman för projektet uppgår till cirka 54 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2022.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden