Serneke bygger 80 lägenheter i Växjö

2021-03-26

Serneke har tecknat avtal med Lansa Fastigheter om att uppföra 80 lägenheter i centrala Växjö. Ordervärdet på totalentreprenaden är 109 miljoner kronor.

Byggnationen omfattar totalt 80 lägenheter fördelat på en huskropp med ett underliggande garage om cirka 1 150 kvadratmeter. Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer där det är tekniskt möjligt att byggas med koldioxidreducerad betong. Solceller med batterilagring och bergvärme kommer att installeras i fastigheten, som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Serneke har sedan tidigare ett pågående projekt i Växjö tillsammans med Lansa Fastigheter. I kvarteret Lågan byggs just nu 86 hyreslägenheter med inflyttning i juli.

- Vi är glada över att ha tecknat avtal med Lansa Fastigheter, som vi hittills haft ett mycket gott samarbete med och vi är tacksamma för att få fortsatt förtroende. Nu ser vi fram emot att komma i gång med byggnationerna och fortsätta med projektet på plats, säger Fredrik Nilsson, arbetschef på Serneke.

- Det känns spännande att fortsätta expandera i Växjö och kunna erbjuda fler moderna och bekväma hyreslägenheter. Projektet håller dessutom en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer bra överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

Byggstart är planerad till augusti 2021 och projektet beräknas vara färdigställt våren 2023. Ordersumman som uppgår till 109 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2021. Avtalet är villkorat av beviljat bygglov, vilket förväntas beslutas i maj 2021.

Fredrik Nilsson

  • Arbetschef, Växjö
  • Annavägen 4, 352 46 Växjö
  • 0790-61 27 75

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden