Serneke bygger 92 lägenheter för Rikshem i Halmstad

2020-10-06

Serneke har tecknat entreprenadavtal med Rikshem i Halmstad om att bygga 92 lägenheter i kvarteret Nåden i stadsdelen Fyllinge. Entreprenadsumman uppgår till 107 miljoner kronor.

Hösten 2019 inleddes ett samarbete mellan Serneke och Rikshem om att utveckla ett nytt bostadsprojekt och parterna har i samverkan arbetat fram ett bostadsprojekt om 92 hyreslägenheter. Nästa steg i projektet har nu tagits och entreprenadavtal är tecknat för byggnation av bostäderna.

- Det är väldigt glädjande att vi tillsammans med Rikshem lyckats utveckla ett effektivt och bra projekt som nu lett till avtal. Samarbetet med Rikshem har fungerat väldigt bra där fokus hela tiden legat på projektets värden, säger affärschef Viktor Nagenius på Serneke.

- Det är roligt att få presentera ännu ett bostadsprojekt i Halmstad, en stad i tillväxt. Efterfrågan på bostäder är stor och vi ser fram emot att snart kunna erbjuda moderna hyresrätter av god kvalitet och bidra till att göra Halmstad ännu mer attraktivt och trivsamt att bo i, säger Håkan Carlsson, fastighetschef på Rikshem i Halmstad.

Byggstart av de lägenheterna sker under hösten 2020 och de beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2022. Ordersumman på cirka 107 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2020.

Viktor Nagenius

  • Chef Produktionsstöd, Sverige
  • Slottsmöllan 14F, 302 31 Halmstad
  • 0704-31 51 11

Johan Live

  • Press- och kommunikationsansvarig, Serneke Sverige
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden