Serneke bygger 92 lägenheter för Rikshem i Luleå

2021-12-10

Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal med Rikshem Samfast Luleå AB om att bygga 92 lägenheter i den växande nya stadsdelen Kronan i Luleå. Ordervärdet uppgår till cirka 105 miljoner kronor.

Entreprenaden omfattar 92 nyproducerade hyreslägenheter fördelat på två lamellhus i sex våningar med tillhörande utemiljöer och parkeringar. Husen är ritade av A och D Arkitektkontor och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaderna kommer bland annat förses med solceller som delvis försörjer dem med egenproducerad el.

Lägenheterna ingår i den stora satsning som Rikshem gör i den framväxande stadsdelen Kronan, där bolaget planerar att uppföra närmare 400 lägenheter. I stadsdelen Kronan kommer det, när den är helt utbyggd omkring 2030, att finnas cirka 2 000 nya lägenheter, kontor, service och mötesplatser för cirka 7 000 invånare.

– Det känns väldigt kul att få inleda Sernekes andra projekt i Kronan. Vi ser fram emot att få leverera ett stort tillskott av nya bostäder till Rikshem och till Luleås nya stadsdel, säger Tobias Renlund, projketchef på Serneke.

– Vi är glada över samarbetet med Serneke och att komma igång med arbetet på Kronan. Rikshem tillsammans med Serneke skapar nu en välkomnande och hållbar stadsdel där vi ser fram emot att så småningom kunna välkomna Lulebor som är intresserade av att bo i moderna fastigheter med hög miljöambition, säger Pontus Lundström, Projektutvecklare på Rikshem.

Projektet inleds omgående med rivning av befintliga fastigheter. Produktionen av de nya lägenheterna startar i februari och beräknas stå klara hösten 2023. Ordersumman på omkring 105 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2021.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden