Serneke bygger bostäder och förskola i Karlstad

2019-12-20

Serneke har tecknat två separata entreprenadavtal gällande både bostäder och en förskola i Karlstad. Ordervärdet på de bägge kontrakten uppgår till cirka 95 miljoner kronor.

Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal med Wermlands Invest AB, som omfattar rivning av befintliga byggnader och nybyggnation av ett flerbostadshus med 49 lägenheter på Grevgatan i centrala Karlstads äldsta delar. Entreprenaden startar i januari 2020 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i början av hösten 2021. Ordersumman uppgår till 58 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.

- Vi är glada för förtroendet från Wermlands Invest AB som är ett lokalt och långsiktigt fastighetsbolag med målsättning och ambition att vara delaktig i samhällsbyggandet och vi på Serneke delar den målsättningen, säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke Bygg.

Även Karlstad kommun och Serneke har ingått avtal om en totalentreprenad gällande nybyggnation av en förskola i två våningar med fem avdelningar. Förskolan kommer delvis att byggas med KL-trä och bärande träväggar. Förskolan uppförs i ett nytt exploateringsområde i Karlstad, Jakobsberg, där det kommer att byggas runt 4000 bostäder. Entreprenaden startar omgående och förskolan beräknas stå klara för inflyttning våren 2021. Ordersumman på cirka 37 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.

- Det känns engagerande att få bygga en förskola för nästa generation i Karlstad. Vi går in i projektet med ambitionen och förhoppningen om att få genomföra fler samarbeten med Karlstads kommun, avslutar Magnus Grude, arbetschef på Serneke Bygg.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden