Serneke bygger för litteraturen

2017-12-05

Om knappt ett år ska ett nytt Världslitteraturhus slå upp portarna vid Gamlestads torg i Göteborg. Det nya biblioteket blir en del av den knutpunkt med resecentrum och arbetsplatser som Serneke just nu bygger i Gamlestaden.

– Det känns riktigt bra att få vara med och bidra till staden med en fin byggnad som skapar mötesplatser och knyter ihop olika stadsdelar, säger Ola Serneke.

Världslitteraturhuset kommer att ta plats i lokaler på 1 300 kvadratmeter intill den 17-våningsbyggnad som ska innehålla både kontor och ett nytt resecentrum för Västtrafik. Fastighetsägare är Platzer AB.

I det nya biblioteket ska litteratur från hela världen lyftas fram och våra nationella minoriteters språk, litteratur och kultur ska synliggöras. Dessutom ska platsens historia presenteras, bland annat genom de många historiska fynd som hittats när byggandet inleddes.

Tack vare placeringen i Gamlestaden hamnar huset i skärningspunkten mellan stadsdelarna Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Centrum och Angered.

– Placeringen i Gamlestaden är idealisk. Det är en viktig knutpunkt i en expansiv stadsdel där många människor passerar och som kommer att bli än mer attraktiv med ett Världslitteraturhus, säger Özgur Tasbas (MP), ordförande i SDN Östra Göteborg.

Även Berättarministeriets verksamhet i Göteborg, som Serneke är med och stöttar, kommer att ta plats i det nya Världslitteraturhuset.

För mer information, kontakta:

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på drygt 5 miljarder kronor och nära 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden