Vi bygger infrastruktur i Hallonbergen

2020-06-02

Vi har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens stadsutvecklingsprojekt utanför Stockholm. Entreprenaderna som utförs åt Sundbybergs stad är värda cirka 66 miljoner kronor.

Entreprenaderna är en del av det stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som ska möjliggöra en ökad befolkning och långsiktigt hållbara områden. Stadsutvecklingen handlar om bostäder, verksamheter och service, men också om att bygga om gator och vägar samt utveckla parker och grönytor.

Sernekes entreprenader i Hallonbergen omfattar bland annat ombyggnad av ett flertal gator och vägar samt omläggning av VA-ledningar. Bland annat handlar det om arbeten kring Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten Södra samt ombyggnation av infrastruktur vid kvarter Freden Större, för gatorna Gesällvägen och Östra Madenvägen.

- Det här är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som vi är glada att få vara med och bidra till. Vi ser fram emot att samverka med flera olika projekt och entreprenörer i området under våra arbeten, säger Hans Perbjörs, arbetschef på Serneke.

 - Utvecklingen av Hallonbergen fortsätter! Genom att bygga om trafikleder till attraktiva stadsgator förbättrar vi området samtidigt som vi möjliggör nybyggnation av bostäder, säger Samuel Yngve, projektansvarig stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen och Ör.

Arbetena har just inletts och projekten ska vara avslutade under sommaren 2022.

Ordervärdet om cirka 66 miljoner för entreprenaderna inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden