Serneke bygger kontorshus i Skövde

2017-06-20

Serneke Bygg har i dag tecknat kontrakt med Kreativa Hus i Skövde AB om att bygga kontorshuset Pergolan i Skövde. Ordern är värd omkring 99 miljoner kronor. 

Kontorshuset Pergolan blir en helt ny byggnad i Gothia Science Park i Skövde och tillför området drygt 6 000 kvadratmeter kontorsyta i sju plan. Beställare är Kreativa Hus Skövde AB, ett helägt kommunalt bolag vars uppdrag är att tillhandahålla lokaler för expansion och nyetableringar för företag.

Byggstart är planerad till oktober 2017, under förutsättning att bygglov beviljas. Pergolan ska vara färdig för inflyttning i mars 2019.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att vidareutveckla Gothia Science Park! Kreativa Hus är en ny beställare för oss och det är alltid roligt med nya samarbeten. Vår målsättning är att skapa ett gott samarbete och en fantastisk anläggning som fyller sin funktion under lång tid.

Tillsammans med Regionens Hus har vi nu en stark bas att utgå ifrån i vår fortsatta expansion i området, säger Mats Hagnert, arbetschef på Serneke Bygg.

 – Expansionen med Pergolan är avgörande för parkens fortsatta attraktivitet. Nu kan vi erbjuda nya och befintliga bolag flexibla ytor att växa i. Vi ser fram mot samarbetet med Serneke, säger Karolina Sahlström vd Kreativa Hus Skövde.

Serneke är sedan tidigare i gång med att bygga Regionens Hus i Skövde med 360 arbetsplatser, reception, mötesrum och gemensamma ytor för Västra Götalandsregionens personal.

Ordersumman kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2017.


För mer information, kontakta:

Mats Hagnert, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 704 45 50 30
mats.hagnert@serneke.se

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden