Vi bygger LSS-boende i Ale kommun

2020-07-08

Serneke och Ale kommun har tecknat entreprenadkontrakt kring byggnation av ett nytt LSS-boende. Lägenheterna ska stå klara till sommaren 2021 och kontraktet är värt cirka 43 miljoner kronor.

- Serneke och Ale kommun har haft en lång resa i samverkan för att komma till ett genomförande. Därför känns det oerhört roligt att få sätta spaden i backen. Inte minst för att kommunens LSS-vård behöver dessa platser för att möjliggöra för hyresgäster att flytta närmare familj och vänner, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

Projektet, som är andra fasen i en samverkan, ska resultera i ett fullskaligt LSS-boende. Kvaliteter som solceller, stimulerande utemiljöer och fina materialval skapar ett tryggt boende där hyresgästerna både kan bo med stor social kontakt med övriga hyresgäster och få tillgång till egen entré, fullstora kök och välplanerade planlösningar. 

LSS-boendet omfattar 1 280 kvadratmeter och är fördelat på två hus byggda med trästomme och projekterade som passivhus. Det blir totalt tolv lägenheter samt gemensamhets- och personalytor. I anslutning till boendet anläggs parkliknande utemiljöer med bland annat gångstråk och vattendamm. 

- Redan 2015 började Ale kommun undersöka möjligheterna till ett LSS-boende i Skepplanda och då behovet av boendeplatser är stort, är vi mycket glada över att vi nu äntligen är framme vid byggstart. Sedan 2016 har vi avtal med Serneke om strategisk partnering för LSS-boenden och vår förhoppning är att ytterligare två LSS-projekt ska ha sin byggstart under 2020-2021, säger Tony Jönsson, fastighetschef på Ale kommun.  

Byggstarten är planerad till augusti i år och boendet ska stå klart för de nya hyresgästerna till sommaren 2021. Ordersumman om cirka 43 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden