Serneke bygger ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-11-11

Serneke och Hemsö Fastigheter AB har tecknat ett totalentreprenadavtal gällande nya lokaler för Vänersborgs Tingsrätt. Projektet genomförs i samverkan och omfattar demontering av befintliga byggnader samt nybyggnation av cirka 6 850 kvadratmeter lokalyta. Ordervärdet uppgår till cirka 285 miljoner kronor.

Hemsö Fastigheter AB och Serneke ska i samverkan uppföra en ny domstolsbyggnad i centrala Vänersborg. Byggnaden kommer inrymma cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar (varav två säkerhetssalar), säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade.

– Vi är så nöjda med den produkt som vi gemensamt tagit fram tillsammans med Serneke och Fojab. Tingsrätten är funktionell, hållbar och gedigen. Jag ser mycket fram mot gruppens fortsatta samarbete, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

De cirka 6 850 kvadratmetrarna kommer husera både tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Byggnaden förbereds även för framtida utbyggnation där flöden och säkerhetszoner redan nu säkerställs för att möjliggöra ändamålsenliga lokaler i många år framöver.

– Vi är glada och stolta över uppdraget att i samverkan med Hemsö uppföra den nya signaturbyggnad som ska inrymma Vänersborgs tingsrätt. Vi är väl medvetna om byggnadens komplexitet och har en klar plan kring genomförandet och ser fram emot att få starta arbetet med att forma en gedigen, funktionell och långsiktigt hållbar samhällsbyggnad, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

Projekteringen av den nya domstolsbyggnaden startar omgående och beräknad byggstart sker under hösten 2023. Planerat färdigställande sker sommaren 2026. Projektet är villkorat av regeringens godkännande, vilket förväntas till hösten. Ordervärdet om 285 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2022.

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden