Serneke bygger nytt säkerhetslaboratorium för RISE

2021-12-15

Serneke och RISE Research Institutes of Sweden AB har tecknat avtal gällande nybyggnationen av ett säkerhetslaboratorium i Borås. Totalentreprenaden genomförs i samverkan med ordervärde på cirka 270 miljoner kronor.

Säkerhetslaboratoriet är en av de totalt tre anläggningar som ingår i testbädden, Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL), vilken nu byggs för att accelerera elektrifieringen av transportsektorn. Vid färdigställande ska anläggningarna kunna nyttjas av aktörer från både industrin, institut och akademin. Oavsett vad som behöver testas ska behoven kunna mötas inom ramarna för testbädden som är ett nära samarbete mellan ägarduon Chalmers och RISE samt svenska staten och en handfull industripartners.

På den anläggning Serneke ska bygga i Borås kommer säkerhetstester vara i fokus. Testerna kommer bland annat vara kopplade till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Elektriska fordon ska kunna provoceras på olika sätt och utsättas för extrema påfrestningar, exempelvis ska det gå att tända eld på fordonet under kontrollerade former och låta branden härja fritt. Denna typ av test kräver särskilda förutsättningar för att kunna genomföras säkert och miljövänligt, varför en speciell rökgasrening bland annat kommer installeras i byggnaden. Laboratoriet kommer ha en bruttoarea på 4 100 kvadratmeter och ska förutom testytor även husera forskning om batterier och komponenter för vätgasapplikationer.

– Detta är verkligen ett spännande projekt att få genomföra! Vid färdigställande kommer anläggningen utgöra en del av den plattform där framtiden för elektrifierade transporter i Sverige och Europa utformas. Vi på Serneke är stolta över förtroendet och ser fram emot att i samverkan fortsätta ta oss an de unika utmaningar projektet bjuder på avseende utformning och krav för testytorna, säger Peter Andersson, affärschef på Serneke

Byggnaden kommer visuellt att sticka ut vid färdigställande och bidra med ett unikt utseende längst med riksväg 40. Fasaden kommer kläs med corten, en metall som är rosttrög och får vacker patina med tiden. Taket kommer täckas av solcellspaneler. Stort fokus ligger på funktionalitet, hållbarhet och arbetsplatser av hög kvalité och komfort.

– Säkerhetslabbet kommer bli en unik testanläggning och ge ett betydande tillskott i det svenska ”batterierbjudandet” Det kommer bli ett naturligt och centralt nav vad gäller batterisäkerhet och bidra till säkra elektrifierade produkter. Att bygga detta i samverkansform är en nödvändighet då många lösningar är unika och det saknas referenser, säger Claes Winzell, projektledare för RISE batterisatsning.

Mark- och grundläggningsarbeten är påbörjade och projektet beräknas stå klart under andra kvartalet 2023. Den totala avtalssumman för projektet uppgår till cirka 270 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2021.

 

Bildkälla: RISE/SEEL

Peter Andersson

  • Arbetschef, Borås/Alingsås
  • Humlegatan 15, 504 51 Borås
  • 0704-31 51 17

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden