Serneke bygger om äldreboende i Lund

2019-05-28

Serneke Bygg har undertecknat avtal med Lunds kommun för om- och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Kontraktet är värt omkring 66 miljoner kronor.

Mårtenslund är ett äldreboende som ska byggas om för att passa nutidens krav för den vård som bedrivs där. Entreprenaden omfattar bland annat att minska antalet boenderum från 60 till 40, utöka boendets gemensamhetsytor, bygga ny trapp och hisshall, installera solceller på taket samt renovera en bassäng.

Byggstart är planerad till sen höst 2019 och planerad inflyttning är satt till sommaren 2021.

– Att ta tillvara befintlig bebyggelse och förädla den för att bättre passa nya verksamheter är alltid en utmaning, men en positiv sådan. Ombyggnation är också ett led i hållbarhetsarbetet som vi alla måste arbeta med – att ta tillvara de byggnader som finns på bästa sätt för att minimera utnyttjandet av jordens resurser. Tillsammans med LKF kommer Serneke varsamt genomföra ombyggnaden och se till att överlämna en ”ny” byggnad till LKF:s hyresgäster att utveckla sin verksamhet vidare i, säger Eva Frostberger, arbetschef på Serneke Bygg.

Kontraktssumman på omkring 66 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2019.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden