Serneke bygger om badhus i Marks kommun

2021-06-28

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Marks kommun för om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad. Ordern är värd cirka 130 miljoner kronor.

Badhuset Kaskad i Skene i Marks kommun ska byggas om med syfte att ge möjlighet för fler att nyttja badhuset, öka simskoleverksamheten, främja träning, hälsa och öka tillgängligheten.

Serneke ska i entreprenaden bland annat renovera de nuvarande delarna av badet, utöka med en extra multibassäng för rehabilitering, vattenträning, simskola och babysim samt bygga en ny 25-metersbassäng och fler omklädningsmöjligheter. En ny entrélösning för en mer tillgänglig in- och utpassering ska också byggas.

Entreprenadavtalet för badhuset Kaskad inleder fas 2 i det samverkansprojekt mellan Serneke och Marks kommun där projektering och budgetering utarbetats i första fasen.

– Efter god samverkan med Marks kommun kring arbetet framåt har detta alla förutsättningar att bli ett mycket fint och tillgängligt badhus. Vi har efter hand god erfarenhet av liknande projekt, vilket är viktigt för att möta de utmaningar som ett badhusprojekt alltid innebär, säger Peter Andersson, arbetschef på Serneke Sverige.

Renoveringen och utbyggnaden av badhuset Kaskad beräknas stå klar under fjärde kvartalet 2022. Ordersumman om cirka 130 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2021.

Peter Andersson

  • Arbetschef, Borås/Alingsås
  • Humlegatan 15, 504 51 Borås
  • 0704-31 51 17

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden