Vi bygger om och till förskola i Karlstad

2020-06-26

Vi har tecknat avtal med Karlstad kommun för en om- och tillbyggnad av Vitsippans förskola i området Sommarro i Karlstad. Totalentreprenaden är värd cirka 45 miljoner kronor.

Entreprenaden omfattar en ombyggnad av den befintliga förskolan med fyra avdelningar. Byggnaden från 1950-talet är en kulturminnesvärd byggnad där renovering ska göras i samråd med antikvarier för att bevara tidstypiska arkitektoniska kvaliteter samordnat med dagens krav på bland annat brandsäkerhet, ljudisolering och tillgänglighet. I projektet ska även en ny tillbyggnad göras med ytterligare fyra förskoleavdelningar. Tillbyggnaden ska till största delen byggas i trä för att minimera CO2-utsläpp. Efter ombyggnationen kommer det att finnas plats för 144 barn på förskolan Vitsippan.

- Vi är glada för vårt andra förskoleprojekt för Karlstad kommun och ser fram emot ett intressant uppdrag med både bevarande av äldre detaljer och utveckling av ny förskola, säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke.

Serneke bygger även Rödklövern, den första förskolan i den helt nya stadsdelen Jakobsberg, som växer fram precis intill Sommaro.

Arbetena, som planeras att påbörjas efter sommaren, inleds med sanering, rivning och markarbeten. Byggproduktion beräknas komma igång i månadsskiftet september/oktober. Projektet beräknas vara klart slutet av 2021. Ordersumman om cirka 45 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden