Serneke bygger skola i Vänersborg helt i trä

2022-02-18

I mars 2021 tecknade Serneke och Vänersborgs kommun ett avtal om att i strategisk samverkan utveckla och bygga sex skolor de kommande fem åren. Nu är det första entreprenadavtalet tecknat mellan parterna - en ny skola helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg. Ordern är värd cirka 260 miljoner kronor.

Vänersborgs kommun och Serneke Sverige AB arbetar i strategisk samverkan för att möta det ökade behovet av utbildningslokaler inom kommunen. Holmängenskolan* är den största av skolorna inom avtalet. Den blivande F-6 skolan på Holmängen i Vänersborg uppförs med en stomme helt i trä och förbereds för att certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 3.1 nivå silver. Skolan rymmer förskole- och skollokaler för 525 elever samt en idrottshall för skol- och föreningsverksamhet.

Sedan sommaren 2021 har Serneke och Vänersborgs kommun gemensamt arbetat med utformningen av Holmängenskolans in- och utvändiga miljöer samt system. Målet är att skapa en skola med de bästa förutsättningarna för en långsiktigt fungerande verksamhet, hög byggbarhet och effektiv förvaltning.

– Vänersborgs kommun har varit tydliga med målet kring en riktig träbyggnad så det har varit viktigt för projektgruppen att inte tillämpa några hybridlösningar vilket ofta görs i andra så kallade träbyggnader. Vi har gått ”all in” på trä och hittat funktionella och hållbara lösningar, säger Christoffer Sundin, projektchef på Serneke för Holmängenskolan.

På skolbyggnadernas tak ska en solcellsanläggning med en effekt på 250 000 kWh monteras, vilket motsvarar hela skolans årsförbrukning och i princip gör den självförsörjande. Hållbarhetstänket har varit ett viktigt fokus under hela planeringsstadiet och även gällande inomhusmiljöerna har man planerat för att låta ”naturen flytta in”.

– I projektet har vi jobbat hårt för att elever och personal verkligen ska få uppleva att det är en träbyggnad de vistas i och därför låtit träet vara väl synligt inne i byggnaden. Alla synliga trappor och många väggar har en exponerad massivträyta. Väggar med höga brand- och/eller akustikkrav har vi kompletterat med skivmaterial samt ljudabsorberande spaltpanel av trä, säger kommunens projektledare Thomas Johnsson.

Byggstart sker i mars 2022. Skolan beräknas stå klar i maj 2024 med verksamhetsstart till höstterminen 2024. Ordersumman på cirka 260 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 2022.

*Holmängenskolan är projektets arbetsnamn och inte nödvändigtvis namnet på den blivande skolan.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden