Serneke bygger två skolor i Karlstad

2021-06-23

Serneke har tecknat två entreprenadavtal med Karlstads kommun gällande nya skolprojekt. En om- och tillbyggnad av Skattkärrskolan samt en nybyggnation av en skola i stadsdelen Stockfallet ger tillsammans ett ordervärde på cirka 245 miljoner kronor.

Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal i samverkansform med Karlstads kommun för om- och tillbyggnad av Skattkärrsskolan i Karlstad. Entreprenaden startar omgående med etapp 1 som är en tillbyggnad av skolan i två plan och omfattar cirka 2 000 kvadratmeter. Den första etappen beräknas stå klar i december 2022. Etapp 2 startar i januari 2023 och omfattar bland annat nytt storkök. I entreprenaden ingår även att byta ut och uppdatera tekniska system, där den gamla pellets- och oljeuppvärmningen byts ut mot en miljövänligare bergvärmeinstallation. Omfattande markåtgärder ingår också i kontraktet där utemiljön ges en ordentlig upprustning för att främja lek och rörelse. Hela om- och tillbyggnaden av Skattkärrsskolan väntas stå klar under hösten 2023.

Serneke har även tecknat ett totalentreprenadavtal med Karlstads kommun för nybyggnation av en F – 6-skola inklusive sporthall på totalt 7 300 kvadratmeter i stadsdelen Stockfallet i Karlstad. Skolan byggs för 350 elever och kommer även att innehålla ett produktionskök med kapacitet för 700 portioner. Idrottshallen kommer att byggas för både skol- och föreningsverksamhet och ha extra tilltagen innertakshöjd. Även ny utemiljö inklusive förrådsbyggnader, källsorteringshus och parkeringsplats med hämta/lämna-zon ingår i entreprenaden. Byggnationen startar i augusti 2021 och skolan beräknas stå klar för inflyttning hösten 2023.

– Vi är glada för det dubbla förtroendet från Karlstads kommun att tillsammans med dem få bidra till två av våra allra viktigaste samhällsfastigheter. Det känns extra bra att få bygga för en mer miljöanpassad skolmiljö där även möjlighet till idrott och rörelse är prioriterat. Vi på Serneke delar kommunens syn på miljö och barns möjlighet till rörelse under skoltid, säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke Sverige.

Ordersumman för Skattkärrsskolan uppgår till 105 miljoner kronor och för nya skolan i Stockfallet till 140 miljoner kronor. Båda ordersummor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2021.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden