Serneke först att få bygglov i Oceanhamnen

2017-09-04

Efter en markanvisningstävling hösten 2014 utsågs sju byggbolag att bygga de nya bostadskvarteren i Oceanhamnen i Helsingborg. Serneke är först ut att få bygglov för 49 lägenheter i stadens bästa läge.

- Det är väldigt kul att äntligen få komma igång med detta speciella projekt i Helsingborgs bästa läge. Vi har haft vårt första projektmöte och planerar att starta försäljningen av de 49 lägenheterna i oktober. Intresset är stort och planerad byggstart är satt till december i år, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling Syd.

Sernekes bostadskvarter är skapat tillsammans med Helsingborgsbaserade Jais Arkitekter och Arkitektlaget. Lägenheterna blir i varierade storlekar, från ett till fyra rum. Husets taklägenheter har takterrasser och de enskilda lägenheterna uteplatser eller balkonger.

I första etappen ska Oceanhamnen utvecklas till en stadsdel byggd på öar och med en kanal genom piren skapas den första ön. Det ska bli sammanlagt 340 bostäder med butiksytor i bottenplan, 32 000 kvadratmeter kontorslokaler och 3 500 kvadratmeter handel och service i bottenplan. En arkitektonisk gång- och cykelbro ska förbinda stadsdelen med Knutpunkten. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg och en park.

Oceanhamnen ingår som en del i Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till en blandad stad.

Mer information om lägenheterna och intresseanmälan

 

För mer information, kontakta:

Jonas Håkansson, Regionchef Projektutveckling Syd
Tel: +46 73 976 94 57
jonas.hakansson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Nyheter

Börsmeddelanden