Serneke förstärker koncernledningen

2017-07-18

Serneke Group förstärker koncernledningen med Robin Gerum som ansvarig för Affärsutveckling och med Jonas Fjellman som tar över posten som HR-chef. Robin kommer närmast från Carnegie Investment Bank och Jonas tar klivet över från fordonsbranschen där han haft ledande HR-roller inom företaget IAC Group.

Robin Gerum rekryteras som ansvarig för Affärsutveckling som blir en ny strategisk stabsfunktion i koncernledningen. Robin har sedan 2012 verkat i kapitalmarknaden som anställd på Carnegie Investment Bank med ansvar för ett flertal börsnoteringar, kapitalanskaffningar, förvärv och sammanslagningar.

– Vi har gjort en fantastisk resa sedan starten 2002 till att idag vara ett noterat bolag med snart 1 000 anställda, men vi är långt från färdiga och har många spännande möjligheter framför oss. För att kunna fortsätta vara en utmanare på marknaden, nyttja hela koncernens fulla styrka och ta en strategisk kurs som tillåter oss att nå våra långsiktiga mål förstärker vi nu organisationen med en fokuserad affärsutvecklingsfunktion. Robin Gerum har en personlighet som passar väl in i vår kultur och har från sin tid på Carnegie värdefull erfarenhet från kapitalmarknaden och en rad andra branscher. Med Robin i den här nya funktionen stärker Serneke förutsättningarna för att kunna fortsätta göra smarta vägval för organisationen och vår fortsatta resa, säger Michael Berglin, vice VD för Serneke Group.

– Det känns jätteroligt att bli en del av Serneke! Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i ett innovativt, engagerat och snabbfotat företag med stora möjligheter att fortsätta stärka sin position på marknaden, säger Robin Gerum.

Robin Gerum tillträder sin tjänst den 30 oktober 2017.

Jonas Fjellman tar över posten som HR-chef för koncernen Serneke. Jonas kommer närmast från en tjänst som HR Director Europe på IAC Group, en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin, och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar inom HR i olika branscher sedan 2006.

– Rekryteringen av Jonas som ny HR-chef är en viktig del av den strategiska förstärkning vi gör under 2017. Med hans engagemang och erfarenhet från andra branscher har vi goda förutsättningar för ett modernt och affärsdrivet HR-arbete. Målet är att skapa branschens främsta erbjudande till befintliga och nya medarbetare som ytterst kommer vara nyckeln till vår fortsatta framgång, säger Michael Berglin, vice VD för Serneke Group.

– Serneke har ju haft en fantastisk utveckling och jag tror att den kommer att fortsätta. Med en sådan entreprenörsanda får HR en viktig roll att skapa strukturer och se till att Serneke fortsätter att vara ett företag som attraherar, behåller och utvecklar sina medarbetare på bästa sätt, säger Jonas Fjellman om sitt kommande arbete.

Jonas Fjellman tillträder sin tjänst den 16 oktober 2017.

För mer information, kontakta:

Michael Berglin, vice VD Serneke Group
Tel: +46 738 10 18 17
michael.berglin@serneke.se  

Tomas Järund, kommunikationschef
Tel: +46 704 45 50 87
tomas.jarund@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden