Serneke förvärvar för vidare utveckling i Barkarby

2024-02-06

Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun från Fastighets AB Balder ("Balder"). Köpesumman uppgår till 160 miljoner kronor.

Södra Veddesta i Järfälla kommun omvandlas just nu från att ha varit ett industriområde till att bli ett modernt bostads- och serviceområde kallat Barkarby City. Serneke har sedan 2017 haft markanvisning i området för utveckling av sex kvarter, där man planerar att bygga allt från bostäder, kontor, hotell och idrottsanläggningar. 2021 sålde Serneke byggrätter på tre av kvarteren till Balder, vilka man nu köper tillbaka och åter förfogar över byggrätter om totalt cirka 150 000 kvadratmeter BTA.

– Affären ger oss bättre förutsättningar att anpassa projektet efter marknaden då tidigare avtal innebar större begränsningar. Den ger oss möjlighet till en omstart för att skapa ytterligare värden i projektet. Vi har sedan många år varit med och drivit visionen om att skapa en helt ny stadsdel i Järfälla och vi ser fram emot att kunna fortsätta utvecklingen mot förverkligande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Fram till 2035 ska det i området utvecklas totalt 14 000 nya bostäder för 30 000 människor. I Barkarby pågår också flera satsningar på infrastruktur; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regional-och fjärrtågstation, som kommer att skapa ett nav för kommunikationer som utvidgar och knyter samman Stockholmsregionen med Mälardalen.

Köpesumman om 160 miljoner kronor motsvarar Balders nedlagda kostnader i projektet.


För mer information, kontakta:
Ola Serneke, VD Serneke Invest
Tel: +46 712 97 05
ola.serneke@serneke.se   

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden