Serneke går från fem regioner till tre

2023-11-09

Serneke Sverige tar nästa steg för att renodla och koncentrera verksamheten, när fem regioner blir tre. I omorganisationen avvecklas bland annat all nyproduktion i region Stockholm och totalt berörs cirka 80 tjänster.

Entreprenadbolaget Serneke Sveriges regionsstruktur förändras nu i ett andra steg, vilket innebär att all nyproduktion i region Stockholm avvecklas. Verksamheten inom ROT/ombyggnad i region Stockholm planeras att övertas av region Öst, liksom hela verksamheten i Uppsala. Omstruktureringen innebär att cirka 70 tjänster i region Stockholm varslas om uppsägning.

– Stockholm är en marknad där konkurrensen om både projekt och kompetens är hård. Vi har inte lyckats skapa lönsamhet i våra nyproduktionsprojekt i Stockholm. Det har varit svårt att få in nya ordrar och därtill är konkurrensen om kompetens i regionen tuff. Vår strävan är att skapa långsiktig styrka och lönsamhet. För att göra det behöver vi minimera riskerna, koncentrera vår verksamhet där förutsättningarna för lönsamhet är störst samt kapa kostnader. Stockholm är fortfarande en viktig marknad men vår närvaro kommer att se annorlunda ut framåt, säger Mikael Hultqvist angående beslutet.

Alla pågående projekt i Stockholm inklusive garantiåtaganden kommer att slutföras av Sernekes organisation.

En ytterligare del i förändringen av Serneke Sveriges regionstruktur blir att region Göteborg och region Väst bildar en gemensam region Väst.

– Det är en förändring vi gör för att anpassa oss efter rådande marknad och för att stärka vår konkurrenskraft genom en mer kostnadseffektiv organisation, säger Markus Arfvidsson, som blir ny regionchef för den västsvenska regionen.

I region Syd kommer verksamheten i Helsingborg att anpassas efter rådande marknad. Neddragningen påverkar ett tiotal tjänster på orten. I övrigt fortsätter region Syd sin verksamhet på samma marknad som tidigare.

Nästa steg för framtiden

Den tidigare strukturen med sju regioner inom Serneke Sverige förändrades i ett första steg i augusti då region Norr och Mitt avvecklades. Strukturförändringen som sker nu från fem till tre är enligt Serneke Sveriges VD Mikael Hultqvist nästa steg för framtiden.

– Det är stora och genomgripande förändringar vi den senaste tiden har tagit beslut om. Det drabbar många av våra kollegor på ett tråkigt sätt, men det är åtgärder som vi väljer att göra för att på bästa sätt navigera i rådande marknadsläge. Den regionstruktur vi i och med detta har satt, är den vi ska köra med framåt för att fortsätta vara en stark aktör och för att vara redo och effektiva när marknaden vänder, avslutar Mikael Hultqvist.

För mer information, kontakta:
Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 088 96 73
mikael.hultqvist@serneke.se   

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden