Serneke genomför storrenovering av centralkök i Trollhättan

2023-07-05

Serneke har tecknat kontrakt med Kraftstaden Fastigheter i Trollhättan AB för att totalrenovera Håjum centralkök. Ordervärdet uppgår till cirka 78 miljoner kronor.

Trollhättans stad behöver stärka kapaciteten för att tillgodose behovet av måltider till stadens alla verksamheter. Just nu är Serneke i slutskedet av att färdigställa ett nytt produktionskök i Överby och det nu tecknade avtalet avser att stärka kapaciteten på centralköket i industriområdet Håjum som är byggt 1970 och i behov av modernisering. Från 2025 ska centralköket på Håjum producera 6 000 portioner mat om dagen, med en maxkapacitet om 11 000 portioner.

De nya lokalerna får ny planlösning som möjliggör ett optimerat flöde för produktionen. Viss del av storköksutrustningen kan återanvändas men stora delar kommer bytas ut och kompletteras. Ytskikt och installationer kommer att bytas ut, vilket bland annat medför att fastigheten kompletteras med ett nytt fläktrum och att solceller installeras. Genomgående kommer stor vikt läggas vid att möjliggöra en driftsäker verksamhet, i såväl normala förhållanden som vid en eventuell kris, bland annat genom ett nytt reservkraftaggregat.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Kraftstaden kring att förse Trollhättans stad med dessa samhällsviktiga funktioner som produktionsköken utgör. Vi är ett engagerat projektteam, där ett dedikerat samarbete mellan beställare, brukare och övriga entreprenörer krävs för att få processer så effektiva som möjligt och en robust och kostnadseffektiv slutprodukt, säger Christer Larsson, regionchef för Serneke Sverige Väst.

– Fantastiskt att vi äntligen kan påbörja projektet mot en modern och hållbar lösning för att säkerställa måltidsproduktionen för Trollhättans invånare, där Håjums Centralkök är den sista pusselbiten, säger Andreas Danielsson, projektledare på Kraftstaden Fastigheter.

Byggstart är beräknad till årsskiftet och projektet ska enligt planen vara slutfört våren 2025. Ordersumman på cirka 78 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2023.

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden