Serneke hållbarhetscertifierar Karlastaden

2016-05-26

Karlastaden i Göteborg certifieras enligt BREEAM Communities. Serneke är ett av få bolag i Sverige att hållbarhetscertifera en hel stadsdel. 

På Lindholmen i Göteborg utvecklar Serneke en ny stadsdel med uppemot 2000 bostäder, kontor, handel, service och Göteborgs nya landmärke Karlatornet. För området finns höga ambitioner och målet har sedan start varit att stadsdelen ska bli en spjutspets inom stadsbyggnad, både vad gäller innovation och hållbarhet. Certifieringen enligt BREEAM Communities är ett sätt att säkerställa att grundtanken och visionerna för den hållbara stadsdelen följer med hela vägen.

- Tillsammans med Göteborgs stad skapar vi en stadsdel som tål framtiden. BREEAM stärker den gemensamma målbild vi har med staden samtidigt som det skapar en tydlig struktur för att nå det målet. Certifieringsprocessen ger oss också värdefull kompetens för framtida projekt, säger Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett brittiskt system för hållbarhetscertifiering och ett av de mest erkända i världen. Systemet berör ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och bedömer bland annat områden som energi, samhällsplanering och biologisk mångfald.

- Intentionen att certifiera Karlastaden enligt BREEAM Communities visar på utvecklarens engagemang för hållbar utveckling på platsen. BREEAM Communities kommer inte bara stödja uppfyllandet av de ambitioner och den starka vision som finns för området, det kommer också att påverka kvaliteten på hem, företag och den offentliga sfären, säger Cary Buchanan, BREEAM Communities Scheme Manager.

För de boende i Karlastaden är certifieringen ett kvitto på att stadsdelen kommer innehålla det som utgör en bra stads-och boendemiljö. Allt är genomtänkt för att skapa en optimal helhet; cykelvägar placeras så att det är lätt att välja cykeln, hållplatser för kollektivtrafik finns lättillgängliga och träd placeras utifrån tanken att de ska göra mikroklimatet mer behagligt genom att exempelvis skydda från vind.

Hur väl kriterierna för certifieringen uppfylls bedöms av tredje part. Assessor för projektet är Anders Nilsson på Tengbom. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden