Serneke har gått med i Håll Nollan

2019-02-11

Serneke är sedan december medlem i föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen – Håll Nollan. Genom ett gemensamt arbete mellan många företag i branschen är visionen att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

– Hos Serneke står säkerheten på byggarbetsplatserna högst på prioritetslistan. Genom att delta i arbetet Håll Nollan förbättras förutsättningarna för att tillsammans med beställare, kunder och andra entreprenörer i branschen hitta effektiva arbetssätt, enas om branschstandarder samt skapa en säkerhetskultur som syftar till att öka säkerheten inom bygg-och anläggningsbranschen, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

Föreningen grundades för cirka ett och ett halvt år sedan och har i dag ett femtiotal medlemmar - inte bara entreprenörer inom bygg- och anläggning utan också företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Håll Nollan arbetar i huvudsak inom fyra intresseområden:

  1. ledarskap och kultur
  2. kunskap och kompetens
  3. gemensamma arbetssätt och standarder
  4. kravställare som beställare

Genom dessa vill föreningen uppnå visionen om noll olyckor på byggarbetsplatserna. Håll nollan har också instiftat ett arbetsmiljöpris för att uppmärksamma team som har gjort skillnad gällande säkerhet på byggarbetsplatserna.

– Vi inom Serneke-koncernen ser att vi mycket väl kan bidra till Håll Nollans vision genom att vi står med erfarenhet både som beställare och fastighetsägare genom våra bolag Projektutveckling och Fastighet samt våra entreprenörsbolag Bygg och Anläggning. Det instiftade arbetsmiljöpriset kommer också att bidra med inspiration till att utveckla säkerhetsarbetet säger, Urban Lindmark KMA-chef Serneke Anläggning. 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden