Serneke i Almedalen

2018-06-16

Serneke är förstås även i år på Almedalsveckan i Visby 1 – 8 juli. Vi är där för att knyta kontakter, bevaka och delta i debatter kring samhällsbyggnadsfrågor och så klart för att berätta om Serneke.

Sett till antal programpunkter är frågor som handlar om byggande några av de viktigaste i Almedalen. Nästan 10 procent av de totalt 4 000 programpunkterna relaterar till samhällsbyggnadsfrågor. Därför är det självklart att Serneke också deltar i samtalet.

Vill du träffa oss i Visby är detta några exempel på programpunkter där Serneke deltar:

Mån 2 juli, 8:15-8:45 Status på en bostadsmarknad i gungning
Runt om i Sverige har bostadsmarknaden svajat sedan hösten 2017, framförallt i Stockholm. Gungningarna kommer efter år av debatt kring hur byggandet ska kunna öka – vilket det således gjort på sista tiden. Vad är det egentligen som pågår? Har vi byggt fel – eller för mycket? Välkommen till en dragning där vi tar pulsen på bostadsmarknaden just nu.
Plats: Business Arena, Restaurang Burmeister, Strandgatan 9

Mån 2 juli, 11:00-12:00 Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden?
Den snabba urbaniseringens har konsekvenser. I Sverige har vi varit dåliga på att bygga för rörelse. Sätt fokus på att utveckla anläggningar och spontanaktivitetsytor för ett tillgängligt och hållbart samhälle. Vi måste utveckla och använda våra städer på ett mer kreativt sätt!
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 15B

Mån 2 juli, 16:00-16:45 Systemfel, hur ska stadsbyggnadsplanerna bli verklighet utan bostadsbyggarna? 
Det var länge sedan stadsbyggnad enbart handlade om att bygga hus, i dag är varje projekt snarare ett samhällsbygge. I centrum av detta stadsbygge står givetvis bostäderna, människorna är ju grunden för stad och marknad. Men det innebär också att kalkylerna i stadsutvecklingen baseras mycket på bostadsutvecklarna. Vad händer med de stora stadsbyggnadsvisionerna när bostadsmarknaden sätts under press?
Plats: Business Arena, Restaurang Burmeister, Strandgatan 9

Tis 3 juli, 14:30-15:00 Big data i den smartaste boendet
Digitaliseringen gör det allt lättare att hantera hållbarhetsfrågor. Allt handlar om vilken teknik vi installerar. Världens smartaste byggnad, The Edge i Amsterdam, vet vilket kaffe du föredrar men är också mer än självförsörjande på el. Även i Sverige planeras för uppkopplade och innovativa projekt inom området. Tack vare data som mäter allt kan både miljö, människa och budget gå med vinst. Ett smart, självförsörjande boende är tryggt i en föränderlig värld, men hur vet vi att vi nyttjar big data på bästa sätt? Behöver människan stå i fokus när datan kan ta ett bättre beslut om din elräkning än du själv kan? Håller tekniken vi utvecklar idag framtidens snabba digitalisering?
Plats: Business Arena, Restaurang Burmeister, Strandgatan 9

Torsdag 5 juli, 13:45-14.45 Hur ställer byggarna om?
Med låga räntor, kommuner som jobbat frenetiskt med att ta fram nya planer och nya sätt att jobba har bolagens bostadsprojektportföljer vuxit markant de senaste åren. Men efter en turbulent tid behöver många aktörer ställa om sina verksamheter. Vad händer nu – när marknaden svajar? Vilken typ av bostäder satsar man på nu? Vad gör bolagen för att gardera sig mot stora svängningar i framtiden? 
Plats: Business Arena, Restaurang Burmeister, Strandgatan 9

Vi finns också att träffa i ”vårt” hus, strax utanför ringmuren på Valdemarsgatan 12.

Nyheter

Börsmeddelanden