Serneke i gång med första delen av Skogomeanstaltens expansion

2022-10-03

Serneke och Specialfastigheter tecknade i slutet av 2021 ett samverkansavtal gällande utvecklingen av Skogomeanstalten norr om Göteborg. Genomförande av entreprenaderna sker etappvis fram till 2027 och nu är den första entreprenaden värd cirka 158 miljoner kronor avropad.

– Det känns riktigt roligt att vi har avropat och är i gång med den första delen i detta fantastiska projekt. Produktion och den parallella projekteringen fortlöper enligt plan och jag är oerhört stolt över samtliga projektmedlemmar för deras engagemang och insatser. Nu ser vi fram emot hösten och projektets fortsatta framfart, säger Michael Henningsson, arbetschef Serneke Sverige AB.

Projektet är uppdelat i tolv huvuddelar och omfattar totalt cirka 50 000 kvadratmeter BTA om-, till- och nybyggnad av anstalten. Huvuddel ett som nu orderbokförs omfattar en ny häktesbyggnad om cirka 4 000 kvadratmeter.

Ordersumman på cirka 158 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2022.

Michael Henningsson

  • Projektstöd, region
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0708-66 01 25

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden