Serneke och Akademiska Hus tecknar entreprenadavtal för ytterligare en del av Handelshögskolan i Göteborg

2021-04-01

Serneke har nu tecknat ytterligare ett totalentreprenadavtal med Akademiska Hus i projektet kring Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Denna del omfattar uppgången från Västlänkens station Haga som integreras i universitetsbyggnaden.

2017 tecknade Serneke och Akademiska Hus ett samverkansavtal som omfattade projektering och budgetering för Handelshögskolans nya byggnad i centrala Göteborg. Redan under våren 2020 revs en äldre del av den befintliga byggnaden och Akademiska Hus har sedan dess avropat vissa delar av markarbetena som genomförts löpande.

Handelshögskolans nya byggnad omfattar två huvuddelar. Den första delen innefattar själva byggnaden och den andra en uppgång från Västlänkens station Haga. I mitten av mars 2021 tecknade Serneke och Akademiska Hus totalentreprenadavtal kring uppförandet av byggnaden, nu har parterna även tecknat totalentreprenadavtal för en andra del.

Uppgången från Västlänkens station Haga integreras i den nya universitetsbyggnaden och stationsentrén placeras vid hörnet Vasagatan - Haga Kyrkogata. Stationsuppgången innefattar rulltrappor, trappor och hissar från 24 meters djup upp till marknivå.

- Stationsentrén, som kommer att tas över av Trafikverket när entreprenaden är färdigställd, tillhör Västlänken och det känns väldigt roligt att få utföra även denna del av projektet och vara med och bidra till en viktig del av Göteborgs infrastruktur, säger Patrik Hjelte, affärschef på Serneke.

Projektet beräknas vara färdigt under 2025. Den totala avtalssumman uppgår till cirka 265 miljoner kronor, varav arbeten för cirka 100 miljoner kronor sedan tidigare har avropats av Akademiska Hus. Resterande summa på cirka 165 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2021.

Patrik Hjelte

  • Verksamhetsutvecklingschef region
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0706-50 34 18

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden