Serneke och E.ON avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

2021-07-01

Serneke och E.ON har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes egenutvecklade projekt VéloCity i Helsingborg.

Serneke och E.ON har ingått avtal om ett helhetsansvar för såväl produktion, drift och leverans av energinyttigheter till VéloCity, bestående av totalt 140 lägenheter som byggs i Mariastaden i Helsingborg.

– Det känns väldigt bra att tillsammans med E.ON kunna skapa hållbar energi som till stor del täcker fastighetens behov av el och värme. Att vi också får en rad smarta lösningar för till exempel för elbilar och energilagring skapar värde och attraktivitet för projektet, säger Carl Knutsson projektutvecklare Serneke.

– Vi ser ett stort intresse från våra kunder för innovativa lokala energilösningar som integrerar allt från energiproduktion till lagring, visualisering och delning av energi. Genom en kombination av olika smarta hållbara lösningar skapar vi såväl energieffektivitet som komfort för de boende och gör det enklare att leva klimatsmart, säger Sonny Strömberg, Head of Energy Solutions Sales, E.ON.

Bergvärmeanläggningen som installeras kommer i största möjliga mån att drivas av el producerad av solpaneler på fastighetens tak. Genom denna lösning minimeras klimatavtrycket. E.ON kommer anlägga, äga och driva bergvärmeanläggningen samt solpanelerna på taket.

För att ytterligare erhålla en framtidsinriktad, energieffektiv och hållbar energi- och mobilitetslösning omfattar avtalet även energilagring, individuell mätning och debitering, laddning av elfordon, visualisering samt kompletterande försörjning av grön el. Ambitionen är även att olika fastigheter ska kunna samverka kring energilösningar och dela elenergi.

Byggstarten av första etappen i VéloCity ägde rum i maj 2021 och beräknad inflyttning är planerad etappvis med start 2023. Serneke avser uppföra totalt fyra byggnader på fastigheten.

Parterna har sedan tidigare ett samarbete kring Solkvarteret i Hyllie där Malmös mest klimatsmarta boende skapas genom minimerad energiförbrukning och lokalt producerad energi från solceller.

Carl Knutsson

  • Projektutvecklare
  • Östergatan 18, 211 25 Malmö
  • 0700-86 51 07

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden