Serneke och Eidar fortsätter stort renoveringsprojekt i Trollhättan

2023-02-01

Serneke tecknar nytt entreprenadavtal med Bostadsbolaget Eidar i Trollhättan för att fortsätta med en fjärde etapp i det stora ROT-projektet inom Kv. Guldvingen. Kontraktet är värt cirka 74 miljoner kronor.

Inom kvarteret Guldvingen i stadsdelen Lextorp i Trollhättan arbetar Eidar och Serneke sedan 2018 i strategisk samverkan med renovering av bostäderna. Den övergripande ambitionen är att skapa boendemiljöer som upplevs som positiva av hyresgäster, verksamhet och allmänhet. Renoveringsarbetena omfattar allt från nya kök och badrum, ventilation, el och avloppsstammar till fasader och utemiljöer. Etapp 4, som nu avtalats mellan parterna, omfattar renovering av ytterligare 90 lägenheter och startar sommaren 2023. Etappen beräknas färdigställas under andra halvåret 2024.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att lyfta boendemiljön i hela området genom fortsatt samverkan. Den erfarenhet, kultur och samarbete som finns i projektet är väl värt att bygga vidare på, så väldigt roligt att vi nu kommit till att teckna avtal gällande de sista 90 av de totalt 590 lägenheter vi arbetat med i projektet. Att få bidra till fortsatt utveckling av området är vi mycket stolta över, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

– Det är utmanande att genomföra en omfattande renovering i hus där man delar arbetsområdet med tålmodiga hyresgäster och där förutsättningarna rent byggtekniskt kan vara väldigt olika. Men genom ett bra samarbete har utmaningarna kunnat hanteras och resulterat i ett väl utfört projekt. Nu ser vi fram emot att fortsätta samverkansentreprenaden och ta oss an det sista höghuset i området, säger Abdo Moussaoui projektledare på AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

Sedan några år ligger Eidars huvudkontor i området, vilket har gett flera positiva effekter. Det gamla stadsdelscentrumet, som sitter ihop med kvarteret Guldvingen, blev med åren alltmer slitet och otryggt och både samhällsservice och butiker lämnade platsen. Sedan Eidar etablerade sig har den trenden brutits och idag finns jourbutik, pizzeria, vårdcentral, apotek, företag och fritids.

Ordersumman om cirka 74 miljoner kronor för etapp 4 i projektet inkluderas i orderingången för första kvartalet 2023.

 

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden