Serneke och Mariestads kommun bygger förskola med unik energilösning

2020-10-05

Serneke och Mariestads kommun har tecknat ett entreprenadavtal för att i samverkan uppföra Kronoparkens förskola. Projektets energilösning, där solenergi och vätgas kombineras, blir den första av sitt slag i Sverige i den här typen av byggnad. Ordersumman uppgår till 65 miljoner kronor.

För att möta behovet av framtida förskoleplatser startar nu byggnation av en ny och hållbar förskola i Mariestad. Den nya förskolan byggs på samma fastighet som den gamla Kronoparksskolan låg och får två våningar med åtta avdelningar för 140 barn.

Den nya förskolan har en unik energilösning och projektet är en del av Mariestads kommuns framtidssatsning "ElectriVillage". Solceller på förskolans tak kommer att ombesörja större delen av energibehovet. Av överskottselen produceras vätgas, som både produceras och lagras i en byggnad utanför skolbyggnaden. Under årets mörka period när inte solen räcker för att täcka energibehovet, omvandlas vätgasen till el- och termisk energi som används för drift och uppvärmning.

Projektet ligger helt i framkant vad gäller energilösningen och det har därmed ställts höga krav på inblandade aktörer. I projekteringsskedet har noggranna utredningar genomförts. Till exempel har det handlat om riskanalyser och klassningsplan, i vilka bland annat Räddningstjänsten varit delaktig.

- Det är med omtanke om våra yngsta kommuninvånare och barnens framtid vi bygger denna förskola. Vi i Mariestads kommun visar återigen att vi har förmågan att gå från ord till handling för att driva utvecklingen framåt genom ytterligare en innovativ energilösning mot en fossilfri morgondag, säger Johan Abrahamsson (M), kommunalråd i Mariestads kommun.

Leverantör för energilösningen är Nilsson Energy.

- Vi är mycket glada och stolta över att få leverera ett komplett RE8760 förnybart energisystem till förskolan i Mariestad. Här bryter vi gemensam mark och visar att det går att lagra förnybar energi tills den behövs och att det är relevant att lokalt producera grön vätgas som energibärare, säger Pontus Lundgren, VD Nilsson Energy.

Serneke och Mariestads kommun har sedan tidigare haft samverkansavtal för fas 1 och 2, vilka innefattade planering och projektering samt rivning av den befintliga förskolan. Serneke har haft med sig ett antal partneringentreprenörer genom hela projektet. Nu har entreprenadavtal för fas 3 tecknats med Mariestads kommun och entreprenaden utförs i samverkan mellan de två parterna.

- Projektet har planerats under lång tid med mycket engagerade entreprenörer och konsulter. Man har gjort omarbetningar och besparingar i olika steg och det har varit en lång resa fram till kontraktsskrivandet för entreprenaden. Därför är det extra kul att projektet nu fått starttillstånd, säger Patrik Sjögren, arbetschef på Serneke.

Projektet byggstartas i oktober 2020 och beräknas stå klart i januari 2022. Ordersumman på 65 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2020.

Patrik Sjögren

  • Arbetschef, Skövde
  • Bangårdsgatan 8, 541 34 Skövde
  • 0728-55 63 54

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden