Serneke och NREP säljer byggrätter vid Karlatornet

2016-11-28

Via det gemensamma projektbolaget Karlastaden Holding AB, påbörjar Serneke och NREP inom kort försäljning av kommande bostadsbyggrätter bredvid Karlatornet – Nordens högsta byggnad.  

Byggrätterna ligger i utvecklingsområdet Karlastaden i Göteborg och avser flerbostadshus med höjder mellan 16 och 43 våningar. Byggrätterna omfattar totalt cirka 94 000 kvadratmeter ljus BTA för bostäder vilket innebär cirka 1 000 nya lägenheter. Sernekes och NREPs gemensamma projektbolag fortsätter att äga och utveckla området.

– Vi ser fram emot att bjuda in ett antal nya aktörer som delar vår vision om att utveckla Karlastaden till en attraktiv, ny och spännande stadsdel, säger Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling.

Karlastaden blir en ny stadsdel placerad på Lindholmen, knappt tio minuter från Göteborgs city med kollektivtrafiken. Området planeras för en blandstad med omkring 2 000 lägenheter – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera på sammanlagt omkring 275 000 kvadratmeter. Mitt i Karlastaden reser sig den 240 meter höga skyskrapan Karlatornet, som ett tydligt bevis på att en ny stadsdel har kommit till staden.

– Det gemensamma bolaget ska finansiera den fortsätta utvecklingen av Karlastaden genom att utnyttja övervärdet i projektet samt intäkter från försäljning av byggrätter, bostäder och kommersiella fastigheter. Detta är ett viktigt steg på vägen mot att bygga en av Sveriges modernaste och mest spektakulära stadsdelar, säger Patrik Lindström. 

Serneke och NREP har anlitat JLL Capital Markets som rådgivare för genomförandet av transaktionerna.

För mer information:

Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling
Patrik.lindstrom@serneke.se
0704-31 51 91

Richard S. Dahlberg, Partner, CIO, NREP
0709-52 02 03 

Tom Lindahl, Head of Capital Markets JLL
0702-40 72 05


Fakta om Karlastaden

Karlastaden blir en attraktiv blandstad på Lindholmen i Göteborg, knappa tio minuter från city. En modern, tät och levande stadsmiljö med höga byggnader och moderna lösningar. Här byggs ca 2 000 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och exklusiva takvåningar varvas med moderna kontorslokaler, hotell, butiker, restauranger, skola och vårdcentral. Mitt i området reser sig Karlatornet – Nordens högsta byggnad på 240 meter. Siluetten kommer att vara synlig både från älven och från stadens centrum..

Ägare
Serneke och NREP är delägare med 50 procent vardera i det joint venture-bolag, Karlastaden Holding AB, som utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen. Sedan tidigare har Hemsö och Robert Dicksons Stiftelse förvärvat två byggrätter i Karlastaden och nu säljs ytterligare fyra byggrätter via fastighetsrådgivaren JLL Capital Markets.

Beräknad omsättning
13 miljarder kronor över 5-6 år.

Storlek
Området omfattar en markyta på cirka 32 000 kvadratmeter och består av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Totalt blir det omkring 2 000 bostäder på cirka 275 000 kvadratmeter varav 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. 

Byggtid
Preliminär byggnationsstart av Karlastaden är beräknad till hösten 2017, där Karlatornet är först ut.   

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.

Nyheter

Börsmeddelanden