Serneke och Platzer tecknar avsiktsförklaring om markförvärv

2017-05-05

Serneke Fastighet och Platzer har i dag tecknat en avsiktsförklaring kring ett större markförvärv vid Säve flygplats. Serneke Fastighet avser att köpa Platzers fastighet om 100 hektar vid Säve Depå, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 mkr. 

Det aktuella markområdet på Säve, som omfattar omkring en miljon kvadratmeter, ligger i direkt anslutning till den fastighet som Serneke köpte i maj 2016. Sernekes totala sammanhängande markinnehav skulle vid en genomförd affär med Platzer omfatta omkring tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark.

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för fastigheten på Säve. Med tillgång till mer mark skapar vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla verksamheter som kommer staden och regionen till gagn, säger Krister Johansson, VD för Serneke Fastighet.

– Området kring Säve flygplats och Säve Depå kommer att utvecklas bäst med en och samma ägare. Genom en försäljning av Säve Depå till Serneke Fastighet får området en stark ägare och vi på Platzer kan fullt ut fokusera på att utveckla våra logistikfastigheter i Arendal och Torslanda, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter, säger  Per-Gunnar Persson, VD på Platzer.

Fastigheten förvärvas via ett bolagsförvärv av AB Platzer Åseby 7:2.

Serneke och Platzer har med avsiktsförklaringen satt ett mål att slutförhandla affären till utgången av maj i år. Måldatum för tillträde är senast 1 september 2017.


För mer information, kontakta:

Krister Johansson, VD Serneke Fastighet
Tel: +46 0728 55 63 00
krister.johansson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden