Serneke och RISE tecknar samverkansavtal för byggnation av elektromobilitetslaboratorium

2021-04-23

Serneke, RISE Research Institutes of Sweden och dotterbolaget SEEL ska i strategisk samverkan utveckla ett nytt elektromobilitetslaboratorium i Borås.

– Vi ser fram emot att bygga detta tillsammans med alla inblandade aktörer. Lokalerna kommer att tillföra en unik och samhällsviktig provningskapacitet för vår anläggning i Borås, säger Rune Henriksson, chef för fastighet och service på RISE.

RISE är ett statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis och test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Avtalet som Serneke tecknat med RISE innefattar strategisk utveckling av ett nytt elektromobilitetslaboratorium för utveckling av hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Laboratoriet, som har en bruttoarea på 4100 kvadratmeter, kommer även husera forskning av batterier och komponenter för vätgasapplikationer.

SEEL är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Laboratoriet i Borås är en av tre anläggningar inom SEEL.

– SEEL kommer säkerställa att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det handlar om innovation inom transportsektorn och vi har bra förutsättningar för att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet. Vi ser fram emot att tillsammans med Serneke och RISE bygga upp den säkerhetskritiska verksamheten inom SEEL, säger Henrik Svenningstorp, VD SEEL.

– Det är väldigt roligt att få arbeta med detta projekt tillsammans med RISE och SEEL. Det blir en speciell byggnad som bland annat kräver komplicerade betongarbeten för att klara av de tester som ska utföras i byggnaden, säger Peter Andersson, affärschef på Serneke.

Projektet är uppdelat i två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Projektering och planering av byggnation påbörjas inom kort. Byggstart planeras till sommaren och laboratoriet beräknas stå färdigt våren 2023.

Ordervärde för projektet inkluderas i orderingången vid tecknande av entreprenadkontrakt i fas 2.

Peter Andersson

  • Arbetschef, Borås/Alingsås
  • Humlegatan 15, 504 51 Borås
  • 0704-31 51 17

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden