Serneke och Specialfastigheter tar nästa steg för att utveckla Sagsjön kvinnoanstalt i Lindome

2021-11-22

Serneke och Specialfastigheter har nu kommit till fas två i sin samverkan för att utveckla kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome söder om Göteborg. Parterna har tecknat ett totalentreprenadavtal med sammanlagt värde om cirka 420 miljoner kronor.

Serneke och Specialfastigheter inledde ett samarbete 2020 där man i samverkan arbetat tätt med planering och ekonomi för projektet. Bägge parter har valt att fortsätta samarbetet med att utveckla Sagsjön vilket innebär att projektet nu går in i fas två, produktionsfasen.

Projektet omfattar om- och tillbyggnad samt nybyggnation av kvinnoanstalten där det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77. Det råder idag stor platsbrist på Kriminalvårdens anstalter och häkten. Utvecklingen av anstalten Sagsjön är en del i att åtgärda detta. Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 12 500 kvadratmeter i två plan plus källare ska uppföras.

Anstalten kommer att ha säkerhetsklass 2 och 3, där klass 2 idag är den högsta för kvinnor. Ett tiotal platser kommer dock att få högre säkerhet, vilket gör att Sagsjön blir ett alternativ för att ta emot även intagna med de högsta säkerhetskraven.

– Det känns fantastiskt bra att Serneke och projektorganisationen med Jon Möller i spetsen fått fortsatt förtroende av Specialfastigheter i denna komplexa entreprenad. Nu ser vi fram emot ett fortsatt givande samarbete där vi kan uppföra säkra lokaler och utveckla Sagsjön, säger Michael Henningsson, arbetschef på Serneke.

Serneke har sedan tidigare ett ramavtal med Specialfastigheter där bolaget är en av fyra aktörer. Avtalssumman för projekt Sagsjön uppgår till cirka 420 miljoner kronor varav 70 miljoner kronor är upparbetat under 2021. Resterande ordervärde om cirka 350 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2021. Projektet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2024.

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Michael Henningsson

  • Projektstöd, region
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0708-66 01 25

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden