Serneke och Specialfastigheter tar nästa steg i utvecklingen av Skogomeanstalten

2021-12-13

Serneke och Specialfastigheter har tecknat fas 1-avtal i samverkan för utvecklingen av Skogomeanstalten norr om Göteborg. Genomförande av entreprenaderna sker etappvis fram till 2027 och orderbokförs löpande under perioden. Parterna har sedan tidigare ett ramavtal inom vilket uppdraget ingår.

Serneke och Specialfastigheter har under det gånga året arbetat fram en programhandling för Skogomeanstalten i samverkan. Fördelarna med samverkansformen är många och nu tas nästa steg i samma anda då projekteringen och förberedande arbeten startar.

– Detta är resultatet av ett långt och bra samarbete med Specialfastigheter som började med en liten ombyggnad i Skogome för cirka två år sedan. Jag är oerhört glad över att vi nu bygger vidare på det samarbetet och fortsätter skapa säkra anläggningar som möter framtidens krav, säger Michael Henningsson, arbetschef Serneke.

Projektet omfattar cirka 43 000 kvadratmeter BTA om-, till- och nybyggnad av anstalten med fler plaster för intagna, sysselsättningslokaler, nytt perimeterskydd och infrastruktur. Projekteringen startar omgående och kommer ske parallellt med förberedande produktion som startar i januari 2022. Projektet genomförs i deletapper där både total- samt utförandeentreprenad kommer att tillämpas.

Entreprenadavtal för de kommande deletapperna ropas av löpande och orderingång inkluderas i de kvartal avropet sker. Projektets samtliga deletapper beräknas stå färdiga under 2027.

Michael Henningsson

  • Projektstöd, region
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0708-66 01 25

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden