Serneke och Vänersborgs kommun tecknar samverkansavtal om skolprojekt

2021-03-08

Serneke och Vänersborgs kommun ska i strategisk samverkan utveckla och bygga sex skolor de kommande fem åren.

Avtalet som Serneke och Vänersborg kommun tecknat innefattar strategisk utveckling av sex skolprojekt i Vänersborgs kommun. Projekten sträcker sig fram till och med år 2026. Samtliga projekt planeras och utförs på uppdrag av Vänersborgs kommuns barn- och ungdomsförvaltning. Bakgrunden är ett ökat elevunderlag och en målsättning att minska antalet tillfälligt hyrda lokaler på skolorna i Vänersborg.

De sex projekt som omfattas av avtalet är nyproduktion av skola i Holmängen för 525 elever, nyproduktion av förskola i centrala Vänersborg, tillbyggnad av två förskolor i Frändefors respektive Dalsland, tillbyggnad av Brålandaskolan, samt ut- och tillbyggnad av Mariedalskolans idrottshall.

-  Serneke är stolta och ödmjuka inför uppdraget att tillsammans med Vänersborgs kommun och skolverksamheten få möjligheten att forma och förverkliga stimulerande utbildningsmiljöer. Vi har gedigen erfarenhet av flertalet skolprojekt, vilket vi tror ska komma till stor nytta i denna samverkan. Vår värdegrund och samverkan med kunniga och engagerade projektpartners ger förutsättningar för att skapa stort värde för framtida verksamhet, förvaltning och nästa generation, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

- Fördelarna med partnering är flera. Nu innebär det att skolan tillsammans med entreprenören gemensamt fokuserar på att hitta de bästa lösningarna för dem som ska bedriva verksamhet i fastigheten. Kommunen gör då rätt val från början och investerar pengarna där de gör störst nytta, säger Anders Wiklund (MP) samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Vänersborgs kommun.

De sex samverkansprojekten är uppdelade i vardera två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Projektering och planering av byggnation påbörjas inom kort för skolan i Holmängen, som är det största av de sex projekten. Skolan ska byggas med trästomme och beräknas stå klar i maj 2024 med verksamhetsstart till höstterminen 2024.

Ordervärde för respektive projekt inkluderas i orderingången vid tecknande av entreprenadkontrakt i fas 2.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden