Serneke passerar 1 000 anställda

2017-12-15

Byggkoncernen Sernekes personalstyrka har nu passerat 1 000 anställda. Det senaste året har omkring 160 personer anställts i företaget.

– Det är en milstolpe för vårt företag som jag är väldigt stolt över att ha passerat. Vi kan med glädje konstatera att Serneke är en attraktiv arbetsgivare, eftersom vi kan växa så kraftigt i denna konkurrensutsatta marknad. Den starka tillväxten har ända sedan starten varit strategin i bolaget. Vår uttalade långsiktiga målsättning för 2020 är att ha en omsättning om minst 10 miljarder och då måste vi vara ännu fler engagerade medarbetare.

Det säger Ola Serneke, koncern-VD, som år 2002 grundade företaget, då under namnet Sefa.

Det senaste året har omkring 160 personer anställts. Det är en tillväxtsiffra som i företagets relativt korta historia endast överträffas av perioden från 2012 - 2013 då koncernen växte med nästan 200 anställda. Sedan 2010 har personalstyrkan i snitt vuxit med cirka 110 personer per år.

– Vår nuvarande strategi är att fortsätta växa i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi ser också möjligheter till en fortsatt expansion i övriga Sverige och då främst i de större städerna, men på längre sikt även i utlandet i länder som har bra affärsklimat och som delar vårt affärsmässiga synsätt och förhållningssätt. Det kan handla om till exempel Polen, Tyskland och Norge men även engelskspråkiga länder som Storbritannien, Australien och USA. Då blir förmågan att fortsätta attrahera kompentent personal oerhört viktig, säger Ola.

I den högkonjunktur som råder inom byggbranschen är det brist på flera yrkesgrupper. Byggnadsingenjörer, byggnadstekniker och civilingenjörer är exempel på kompetenser som är eftertraktade. Även personal utan högskoleutbildning saknas i branschen, till exempel snickare, betongarbetare och plåtslagare.

Även om alltfler kvinnor söker sig till byggbranschen är en jämnare könsfördelning ytterligare en utmaning i rekryteringsarbetet. Serneke ökade andelen kvinnor i företaget med 61 procent mellan år 2015 och 2016.

– Det är en fin siffra procentuellt sett men totalt måste vi bli ännu fler kvinnor i företaget och i branschen. Vi jobbar med frågan i rekryteringssammanhang genom att verka i kvinnliga nätverk och genom att rikta oss aktivt till kvinnliga ingenjörer, berättar Ola.

– I dag måste en arbetsgivare, särskilt inom vår bransch, kunna erbjuda något mer än en bra lön. Vi tror på att vår företagskultur, som bygger på engagemang, mod och ärlighet, i kombination med ett hållbart perspektiv i byggandet är faktorer som tilltalar unga och duktiga medarbetare. Att vi också erbjuder en chans att få ta del av företagets värdetillväxt och även ser till livet vid sidan av jobbet, tror jag också har betydelse, avslutar Ola Serneke.


För mer information, kontakta:

Jonas Fjellman, HR-chef
Tel: +46 31 712 97 65
jonas.fjellman@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 5 miljarder kronor och omkring 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden