Serneke säljer byggrätter i Karlastaden för cirka 200 miljoner kronor till Tosito

2020-12-18

Serneke säljer cirka 15 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till fastighetsbolaget Tosito för utveckling av i huvudsak bostäder. Köpeskillingen uppgår till cirka 200 miljoner kronor vilket motsvarar ett byggrättsvärde om cirka 13 000 kronor per kvadratmeter. Försäljningen förväntas ge en positiv resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 80 miljoner kronor. Parterna ingår också ett entreprenadavtal om uppskattningsvis cirka 300 miljoner kronor.

- Den här försäljningen är ett bevis för värdena som finns i Karlastaden. Vi har under lång tid sett ett stort intresse för våra byggrätter, men många har avvaktat vad som först händer med Karlatornet. När vi nu kommit vidare med tornet ser vi detta som inledning på en rad kommande försäljningar, säger Ola Serneke VD för Serneke Group.

Karlastaden består av totalt cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta uppdelad på åtta kvarter. De aktuella byggrätterna omfattar en yta på totalt cirka 15 000 kvadratmeter i det kvarter som går under namnet Capella. Serneke har sedan tidigare sålt byggrätter till Hemsö i samma kvarter. Där byggs nu lokaler för en skola och andra samhällsfunktioner med Serneke som totalentreprenör.

Byggrättsförsäljningen till Tosito förväntas ge en positiv resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 80 miljoner kronor. Köpeskillingen om cirka 200 miljoner kronor erläggs i delar i takt med utvecklingen av projektet men likviditetseffekten i innevarande kvartal bedöms till cirka 80 miljoner kronor.

Serneke och Tosito tecknar i samband med transaktionen även ett entreprenadavtal för byggnationen. Entreprenaden avropas vid två tillfällen, under första kvartalet 2021 samt under fjärde kvartalet 2021. Värdet på entreprenaden uppgår till totalt cirka 300 miljoner kronor och ordersummorna inkluderas i det kvartal då avrop sker.

Planen är att bygga cirka 180 bostäder, både hyres- och bostadsrätter på fastigheten. Bostäderna ska byggas i två huskroppar, ett lamellhus på åtta våningar och ett punkthus på 17 våningar. Bostäderna uppförs enligt miljöcertifiering Svanen. I bottenplanen blir det lokaler för kommersiella verksamheter.

- Det är mycket glädjande att utvecklingen av Karlastaden mot vår vision om en tät blandstad nu tar fart på riktigt. Vårt samarbete med Tosito kommer att, vid sidan av Karlatornet, bli starten på en spännande utveckling med välbehövliga bostäder centralt i staden och mitt i ett dynamiskt kluster av teknikutveckling och utbildning, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

Tosito är sedan tidigare en samarbetspartner till Serneke och ett fastighetsbolag som hittills haft sitt primära fokus på Jönköping.

- Det känns roligt och spännande att påbörja vår satsning i Göteborg med ett bostadsprojekt i Karlastaden tillsammans med Serneke. Som bolag har vi ett gemensamt arbetssätt där människor och samhället är i fokus. Att få möjligheten att vara med att bygga och utveckla en del av Karlastaden var något som vi inte kunde tacka nej till och det skall bli väldigt roligt att se ett av Sveriges mest attraktiva områden växa fram under kommande år, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.

Grundläggningsarbetet för projektet har inletts och byggnation ovan mark kommer att inledas när erforderliga bygglov är beviljade, vilket beräknas till efter sommaren 2021. Projektet förväntas vara färdigställt i etapper från årsskiftet 2022/2023 till sommaren 2023.

Serneke fortsätter nu arbetet med att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden