Vi säljer fastighet på Lindholmen

2019-11-25

Serneke har sålt en fastighet på cirka 9 000 kvadratmeter till Fastighetsaktiebolaget Fribordet, ett helägt dotterbolag till Älvstranden Utveckling AB. Köpeskillingen uppgår till 173 miljoner kronor.

Den avyttrade fastigheten ligger granne med den kommande stadsdelen Karlastaden och är strategiskt viktig för den vidare utvecklingen av området. Fastigheten omfattar 8 760 kvadratmeter mark och lokalarean uppgår till cirka 9 800 kvadratmeter.

Serneke Groups VD och koncernchef Ola Serneke är glad för den nya ägaren Älvstranden Utveckling.

- Det känns extra bra att köparen är Älvstranden Utveckling, som med säkerhet kommer att tillvarata stadens intressen i kommande stadsutveckling på Lindholmen. Vi har haft en positiv utveckling av fastigheten sedan vårt förvärv, och då följer det även vår strategi att sälja vid denna tidpunkt, säger Ola Serneke.

Tillträdesdagen är satt till den 29 november 2019. Försäljningen förväntas ge en positiv resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 20 miljoner kronor samt en positiv likviditetseffekt om drygt 100 miljoner kronor. Försäljningen konfirmerar även tidigare uppskrivning om cirka 20 miljoner kronor.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden