Serneke säljer icke strategiska innehav

2024-01-04

Serneke avyttrar hela aktieinnehavet i Änglagården Holding AB, ägare till Prioritet Serneke Arena i Göteborg, samt i 7H Bil AB, en bilåterförsäljare i Kinna. Försäljningarna sker till bolag ägt av Ola Serneke och är ett led i den pågående omstruktureringen inom Serneke för att renodla verksamheten i en entreprenad- och en fastighetsutvecklingsdel.

Serneke överlåter samtliga aktier i Änglagården Holding AB, motsvarande 40 procent av bolagets aktier, till bolag ägt av Ola Serneke. Samtidigt avyttrar Serneke samtliga aktier i 7H Bil AB, vilket motsvarar 30 procent av bolagets aktier, till samma bolag. Affärerna i linje med koncernmässiga värden. 

För mer information, kontakta:
Patrik Lindström, vice VD Serneke Invest AB
Tel: + 46 31 712 97 42
patrik.lindstrom@serneke.se    

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 31 768 68 11 37
johan.live@serneke.se   

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och hade 2022 intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden