Serneke Sverige koncentrerar verksamheten

2023-08-23

Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt och Norr upphör att vara en del av bolagets regionstruktur.
- Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige.

Omstruktureringen innebär att Serneke koncentrerar sin entreprenadverksamhet till marknader och geografier där bäst förutsättningar till lönsamhet och stabilitet ges för att bygga en långsiktig styrka. Omstruktureringen görs i två steg:

  1. Sernekes lokala kontor i Luleå och Umeå avvecklas. Serneke färdigställer pågående projekt i norra Sverige (Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna). Verksamheten i Sundsvall övergår till region Öst.

  1. Verksamhet i Värmland avyttras till byggkoncernen T3. Övrig verksamhet i region Mitt (Örebro och Dalarna) övergår till region Öst.

– Detta är helt enligt vår strategiska plan för att skapa långsiktig styrka och effektivitet i vår entreprenadverksamhet. Genom att genomföra dessa förändringar minskar vi våra risker och skapar stora möjligheter för långsiktig lönsamhet genom kontinuitet och stabilitet, säger Mikael Hultkvist.

Åtgärden i Norr innebär att ett 50-tal tjänster berörs, inklusive Sundsvall. Cirka 15 tjänster sägs upp, dessa är kopplade till projekt i Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna. Ett 40-tal tjänster berörs av omstruktureringen i region Mitt. Alla medarbetare i Värmland erbjuds vidare anställning hos köparen T3 med oförändrade anställningsvillkor.

– Genom överlåtelsen av verksamheten i Värmland tar vi ansvar för att skapa förutsättningar för god kontinuitet gentemot projekt, kunder och personal i Värmland, avslutar Mikael Hultqvist.


För mer information, kontakta:
Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige
Tel: +46 700 88 96 73
mikael.hultqvist@serneke.se   

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juli 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden