Serneke tecknar avsiktsförklaring kring utveckling av Motala stad

2020-08-26

Serneke har tecknat en avsiktsförklaring med Motala kommun och det kommunala bolaget AB Wettern. Parterna ska tillsammans utreda möjligheten att utveckla flera områden i Motala stad.

Avsiktsförklaringen gäller till 2021-12-31 och avser inledningsvis området "Gamla Motala verkstad", området vid riksväg 50 och nuvarande idrottspark. Ytterligare markområden kan komma att bli aktuella för utredning i den gemensamma stadsutvecklingen, till exempel Varamon.

- Vi är glada att få fortsatt förtroende från kommunen att undersöka möjligheterna att utveckla Motala. Vi vill utreda hur man kan bygga ihop och stärka staden, som vi anser är en lite glömd pärla. Med de fina förutsättningar som finns, med bland annat goda pendlingsmöjligheter, kan vi skapa en riktig kanalstad med attraktiva bostäder, större utbud, fler samhällsfunktioner och mer idrott som kommunen behöver, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

- Genom avsiktsförklaringen kan vi nu mer fokuserat titta på möjligheten att utveckla flera områden gemensamt. Det är viktigt att vi har en samsyn när det gäller Motalas utveckling och vi ser stora vinster med att arbeta tillsammans med Serneke, AB Wettern och andra intressenter, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M).  

Parterna påbörjar nu arbetet med att ta fram strategier i form av planprogram, detaljplan eller andra styrdokument för aktuella markområden.

Serneke tecknade i juni 2019 en avsiktsförklaring med Motala kommun för området "Gamla Motala Verkstad". Den nya avsiktsförklaringen är en fortsättning på detta arbete som nu även inkluderar andra områden i Motala.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden