Vi tecknar rikstäckande ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner

2020-03-11

Vi har tecknat ramavtal i SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, upphandling av förskolebyggnader.
- Vi är väldigt glada att vi är en av de utvalda entreprenörerna och ser fram emot att få bygga förskolor för nästa generation, säger Jonas Kivi, arbetschef på Serneke.

Tillsammans med partners, bland andra Marge Arkitekter, har vi utvecklat förskolebyggnaden Atrium som fokuserar på hållbarhet och enkelhet. Genom att erbjuda möjligheten att bygga med förnybara material som trä och massivträstomme reduceras koldioxidutsläppen och skapar en mer hälsosam miljö för barnen och en lägre klimatpåverkan.

- Vi har tagit fram fyra konceptförskolor utifrån ett barnperspektiv, där samband och siktlinjer utgår från ett barns skala och nyfikenhet. Våra förskolor har en funktionell planlösning med adderade värden som exempelvis en atriumgård som tillsammans med en ateljé ger barnen en yta som kan nyttjas flexibelt och varierat över årstiderna. Vi har velat skapa utrymme och rum för kreativitet och rörelse. I kombination med ett lekfullt gestaltat tak har vi skapat en liten ikonbyggnad, säger Linda Schuur, affärsutvecklare på Serneke.

Behovet är stort i Sveriges kommuner att bygga fler förskolor för att ersätta befintliga äldre byggnader eller andra inhyrda lokaler som inte klarar dagens krav. För att underlätta för kommunerna och korta tiden från behov till färdig förskola har SKR genomfört en upphandling av ramavtal som uppfyller alla krav på exempelvis energi, ventilation och akustik. 2019 beräknade SKR att det behöver byggas 700 förskolor fram till år 2022.

- Det är glädjande att Serneke i sin konceptförskola har arbetat med en atriumlösning och en spännande arkitektur. Det ger ett bra komplement till övriga mer traditionella byggnader inom ramavtalet, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKR.

Vårt ramavtal gäller i samtliga fyra regioner som ramavtalet är uppdelat i och sträcker sig över fyra år.  Vi är en av totalt elva entreprenörer som tilldelats ramavtal i upphandlingen.

Läs mer om vårt förskolekoncept

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden