Serneke tecknar stort avtal med Specialfastigheter

2019-04-11

Serneke Bygg har tecknat ytterligare ett ramavtal med Specialfastigheter och är ett av fyra utvalda bolag att dela på avtalets totala volym på 8 – 10 miljarder kronor. Det nya avtalet omfattar projekt i hela landet värda över 100 miljoner kronor.

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Deras hyresgäster ställer höga krav på säkerhet och sekretess och där verksamhet i många fall kommer att pågå parallellt med byggnationerna.

– Serneke har ett stort samhällsengagemang, därför känns det extra betydelsefullt att få teckna ramavtalet med Specialfastigheter. Tillsammans med dem kan vi verka för att vara förebilder inom hållbar utveckling av samhällsfastigheter och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Marlene Wiberg, arbetschef Serneke Bygg.

Projekten, som kan vara om- och tillbyggnader såväl som nyproduktion, kommer i hög grad att bedrivas genom samverkan mellan Serneke och Specialfastigheter för att optimera resultaten i projekten.

– Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Specialfastigheter. Avtalet ligger helt i linje med vårt bolags strategi att inrikta oss på större entreprenader för professionella beställare. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på samhällsfastigheter i landet och vårt nya ramavtal visar att Serneke har en stark position i den marknaden, säger Daniel Åstenius VD Serneke Bygg.

Serneke tecknade i november förra året ett ramavtal med Specialfastigheter gällande projekt med värde 5 - 100 miljoner och ett totalt värde på 4 miljarder. Där är Serneke en av flera utvalda entreprenörer i samtliga fyra zoner i landet.

Kontraktsperioden är två år och avtalet innehåller optioner på förlängning med två plus tre år, vilket innebär att kontraktet kan gälla i sju år. Vid en jämn fördelning av kommande tilldelningar kan avtalet innebära kontrakt till ett värde av 2,5 miljarder för Sernekes del. Eventuella uppdrag inom ramavtalet kommer att orderbokföras när entreprenadkontrakt tecknas.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden