Serneke undertecknar Helsingborgsdeklarationen

2022-06-14

Serneke står tillsammans med Helsingborg stad och 35 andra företag inom olika branscher bakom initiativet Helsingborgsdeklarationen – den svenska logistikkedjans motsvarighet till Parisavtalet med sikte på klimatneutralitet år 2030.

De olika branscherna inom logistikkedjan bidrar till både jobb och tillväxt. Samtidigt står samma branscher för en stor del av världens totala utsläpp. Det är bakgrunden till överenskommelsen som syftar till att samla hela logistikkedjan och sätta ramarna för sektorns gemensamma klimatarbete.

– Som ett bolag inom entreprenad- och projektutveckling i byggbranschen är vi en del av den långa kedjan som verkar inom och är helt beroende av logistik på olika sätt. För oss är det självklart att samverka tillsammans med andra branscher inom logistikkedjan för att nå målen om klimatneutralitet - samarbete är enda chansen att nå dit, säger Kaia Eichler, hållbarhetschef på Serneke.

Logistikkedjan sysselsätter i dag miljontals människor runt om i Europa och spänner över breda branscher som till exempel handel, transport, infrastruktur, fastigheter och IT/tech.

Undertecknandet av Helsingborgsdeklarationen sker i dag 14 juni, mitt under pågående stadsutvecklingsmässan H22 City Expo, där Serneke också deltar i flera programpunkter. I en gemensam debattartikel i Helsingborgs Dagblad uttrycker parterna sitt engagemang i frågan bland annat så här:

”Användning av fossil energi till transporter, kyla, uppvärmning och produktion står för mer än 80 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp. Det måste förändras. Och det kommer bara gå om sektorn själv tar ledartröjan och driver utvecklingen mot en hållbar logistikkedja. Vi representerar företag och aktörer som bestämt oss för att höja ambitionsnivån och skapa långsiktiga förutsättningar för sektorns hållbara tillväxt. Tillsammans samlar vi hundratusentals medarbetare, invånare och aktieägare.” 

Samtliga aktörer som ansluter sig till deklarationen har en tydlig ambition att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet år 2030.

I Helsingborgsdeklarationen lyfts fem områden med stark koppling till klimatomställningen i olika delar av logistikkedjan där parterna åtar sig att samverka för en positiv utveckling.

  • Fossilfri energi
  • Smart, samlastad och effektiv logistik
  • Cirkularitet, återbruk, återvinning
  • Förpackningslogistik
  • Teknik och infrastruktur

– Efterfrågan och behoven av logistik kommer att fortsätta öka framöver. Men klimatavtrycket behöver inte göra det. Och vi har en skyldighet att bidra till att det blir så, avslutar Kaia Eichler.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Nyheter

Börsmeddelanden