Serneke utför anläggningsprojekt för Trafikverket

2016-09-16

Serneke Anläggning har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra vägarbeten på väg 914 i Tanums kommun. Ordersumman är cirka 24 miljoner kronor. 

Väg 914 mellan Kamstorp och Tanum har länge varit drabbad av bärighetsproblem. Nu ska vägen stabiliseras på en sträcka av cirka tre kilometer genom bland annat kalkcementpelare. Det ska även uppföras en rörbro och vägen ska få ny beläggning och nya linjemålningar.

- Väg 914 är väl använd av lokalbefolkningen som transportväg, speciellt sommartid för att undgå de trafiktäta turistorterna längs kusten. Därför är en god bärighet på denna väg viktig för alla som bor i området. Projektet innehåller flera utmaningar men vi ser fram emot att starta och leverera en bra slutprodukt till Trafikverket och alla trafikanter, säger Björn Ekelund, arbetschef på Serneke.

- Projektmålet är att säkerställa full bärighet för vägen på aktuell sträcka samt att förbättra situationen vid höga vattenstånd och översvämningar i Broälven. Det är ett mycket spännande projekt där Trafikverket hoppas på ett gott samarbete med Serneke och övriga inblandande parter för ett gott resultat, säger Saeid Azmoudeh, projektledare på Trafikverket.

Byggstart sker i oktober med slutbesiktning i maj 2017. 

Nyheter

Börsmeddelanden