Vi utför dubbla entreprenader kring Östra sjukhuset

2019-08-22

Våra entreprenadverksamheter fortsätter samarbetet med Västfastigheter på Östra sjukhuset i Göteborg. Två kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 96 miljoner har tecknats med Västra Götalandsregionens fastighetsbolag.

Serneke Bygg ska utföra en nybyggnation av två godshissar som placeras i en ny utbyggnad på den befintliga Centralkliniken på Östra sjukhuset. Byggentreprenaden är värd cirka 45 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2019.

– Vi är glada för att få fortsätta samarbetet med Västfastigheter som påbörjades tidigare i år i samband med ett projekt kring nya MR-kameror. Att arbeta med byggnation i ett sjukhusområde ställer särskilda krav, men vi har ett gott samarbete kring detta med beställaren, säger Bridgette Benjaminsson, arbetschef på Serneke Bygg.

Serneke Byggs projekt startar i augusti 2019 och planeras vara slutfört i fjärde kvartalet 2020.

Serneke Anläggning har kontrakterats av Västfastigheter för att bygga en ny kulvert vid Östra sjukhuset. Projektet startar i september och även det förväntas vara slutfört i fjärde kvartalet 2020.

Ordersumman för Anläggningsentreprenaden uppgår till cirka 51 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2019.

– Det är ett spännande och tekniskt komplext projekt som kräver stort fokus och engagemang från våra medarbetare. Extra kul att kunna samlokalisera oss med Serneke Bygg och vi hoppas att våra parallella projekt kan ge oss synenergieffekter som gynnar både oss och beställaren, säger Johan Graffner, arbetschef på Serneke Anläggning.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden