Serneke utför ombyggnation åt Region Kronoberg i Växjö

2023-07-07

Serneke ska genomföra ombyggnation på Sigfridsområdet i Växjö. Kontraktet med Region Kronoberg uppgår till ett värde av cirka 80 miljoner kronor.

Sigfridsområdet i Växjö, där Region Kronoberg har flera av sina verksamheter, genomgår stora förändringar med både nybyggnation och renoveringar för att skapa lokaler för bättre vård till regionens patienter och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Serneke ska nu genomföra renovering av samtliga fem plan på Hus 1 på området för att anpassa fastigheten för verksamheter inom barnhabilitering och lokalvård. Renoveringen omfattar totalt cirka 7 700 kvadratmeter BTA. I entreprenaden ingår även rivning av stora delar av Hus 2 på området samt ombyggnationer och kompletteringar på ett par andra fastigheter.

– Vi ser fram emot att inleda ett bra samarbete med Region Kronoberg och att få bidra till utvecklingen av Sigfridsområdet för att skapa bättre förutsättningar för vården i regionen, säger Fredrik Nilsson, arbetschef på Serneke Sverige.

Arbetena inleds i augusti i år och beräknas vara avslutade under våren 2025. Ordersumman på cirka 80 miljoner kronor inkluderas i andra kvartalet 2023.

Fredrik Nilsson

  • Arbetschef, Växjö
  • Annavägen 4, 352 46 Växjö
  • 0790-61 27 75

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden