Serneke utför trafikprojekt åt Malmö stad

2023-04-24

Serneke har skrivit entreprenadavtal med Malmö stad för att utföra en ombyggnad av gatumiljön för MalmöExpressen-bussar och cykeltrafik. Ordersumman uppgår till cirka 55 miljoner kronor.

Entreprenaden för fastighets- och gatukontoret i Malmö stad omfattar en ombyggnad av Erikslustvägen som ska anpassas för kommande helelektrifierade MalmöExpressen-bussar och förses med enkelriktade, separerade cykelbanor. Projektet omfattar även att trafiksäkra korsningar och försköna gatumiljön på den aktuella vägsträckningen. Ombyggnationen syftar till att göra det smidigare att resa kollektivt eller cykla mellan Malmö centrum och Limhamn. Ombyggnationen av gatan är viktig för att möta behoven av en robust infrastruktur som kommer med Malmös växande befolkning.

I entreprenaden ingår också att för VA Syd renovera vatten- och avloppsledningar i gatorna.

– Ett spännande projekt där Serneke bidrar till att utveckla kollektivtrafiken och skapa säkrare och mer framkomliga cykelbanor i Malmö. Det ligger helt i linje med Sernekes mål att vara del av en hållbar och positiv samhällsutveckling., säger Christoffer Bergqvist, arbetschef på Serneke.

– Projektet är ett i raden av gatuombyggnader av liknande karaktär som ska ske i staden och att denna byggnation nu påbörjas är vi glada för. Att utveckla kollektivtrafiken och cykelbanor för Malmöborna och samtidigt som gatumiljön blir än mer trafiksäker ser vi fram emot, säger Gustav Svensson, projektledare på Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

Byggstart är planerad till maj 2023 och projektet, som utförs i tre etapper, beräknas stå klart i slutet av 2024. Ordersumman på cirka 55 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2023.

För mer information, kontakta:
Christoffer Bergqvist, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 948 04 16
christoffer.bergqvist@serneke.se  

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden