Serneke utvecklar bostadsrätter i Sege Park

2020-11-24

Serneke är med sina 44 egenutvecklade bostadsrätter först ut av tolv aktörer i framväxten av den nya stadsdelen i Sege Park i Malmö.  

I Sege Park kommer Serneke att utveckla totalt 150 nya och smarta bostäder med fokus på hållbara lösningar. Tisdagen den 24 november startar försäljningen av den första etappen, Brf. Knytkalaset, som består av 44 bostadsrätter. Området, som är präglat av hållbarhet i alla delar, omges av en uppväxt parkmiljö. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

- Brf Knytkalaset har ett fantastiskt läge i kanten av en vacker allé och med närhet till det nya torget. I området finns också en skola och naturliga gröna mötesplatser, så vi ser redan nu att detta kommer att bli en av Malmös mest spännande stadsutvecklingsprojekt.  Att få vara först ut i detta spännande område känns helt fantastiskt, säger Carl Knutsson, projektutvecklare på Serneke.

Bostäderna kommer att uppföras i två huskroppar.  Den totala bostadsytan omfattar cirka 3 700 kvadratmeter BTA och kommer att bestå av 44 lägenheter på ett till fyra rum. Lägenheterna kommer att vara flexibla så att en förändring och anpassning av boendet blir möjlig. I treorna och fyrorna går det att välja bort en vägg och göra vardagsrummet ännu större. Byggnation av bostäderna är planerad att starta 2021 och de beräknas stå klara under hösten 2022/vintern 2023.

Den nya stadsdelen, som växer fram i det före detta sjukhusområdet i Sege Park, skapas genom ombyggnation och nyproduktion av totalt 1 000 nya bostäder. Hållbarhet, delningsekonomi och odling är några nyckelord för de byggaktörer som skapar bostäder i Sege Park tillsammans med staden. Här utvecklas Malmös mest hållbara område och framtidens mest moderna boendelösningar, med allt från öppen dagvattenhantering, lokala energikällor, smart elnät och självförsörjande gatubelysning till återbruksstation, växthus och cykelpool.

Mer information om projektet finns på www.sernekebostad.se

Carl Knutsson

  • Projektutvecklare
  • Östergatan 18, 211 25 Malmö
  • 0700-86 51 07

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden